Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Wielka Liga Czytelników

Mamy Mistrza i I Wicemistrza w VII Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników, którego celem było kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży. Mistrzem w kategorii 1-3 została Agata Wicher, uczennica klasy 2a, natomiast  I Wicemistrzem w kategorii 4-6 - Szymon Wicher, uczeń klasy 5a. W ramach nagrody  i docenienia wysiłku zostaliśmy zaproszeni do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu na spotkanie autorskie z panem Markiem Michalakiem - byłym Rzecznikiem Praw Dziecka, kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz autorem książek dla dzieci. W tym wydarzeniu towarzyszyła nam klasa 5a.
Agacie i Szymonowi serdecznie Gratulujemy!!!

Galeria zdjęć:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl