Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę pozalekcyjną dbając o rozwój ich zainteresowań i umiejętności.

 Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do ich potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach

- plastycznych – malowanie farbami, lepienie z plasteliny, modelowanie z masy solnej, itp.,

- umuzykalniających – prowadzone są zajęcia rytmiczne, dzieci uczą się piosenek, słuchają utworów muzycznych,

- gier i zabaw – korzystanie z gier planszowych z sali zabaw znajdującej się na terenie szkoły,

- poetycko – literackich – poznawanie kanonów literatury dziecięcej,

- rekreacyjnych – korzystanie z boiska, nowoczesnego placu zabaw oraz sali do tenisa stołowego.

- wychowankowie świetlicy mają możliwość uczestniczenia w świetlicowych konkursach międzyszkolnych organizowanych,

- dzieci mają możliwość odrabiania zadanych prac domowych pod opieką wychowawcy świetlicy.


Zapisy do świetlicy

 - do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły z klas I – III, których oboje rodziców lub opiekunów prawnych pracuje,

- Zapisy do świetlicy odbywają się 1 września i w pierwszym tygodniu każdego nowego roku szkolnego na wniosek rodziców lub opiekunów  a kompletowanie dokumentów do 9 września.

 GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

6.30 – 16.30

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Pliki do pobrania:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl