Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski


 Przewodnicząca:  Wiktoria Wacowska

  Zastępca przewodniczącej:  Julia Ziontek

  Sekretarz:   Ksawery Janiak


  Opiekun Samorządu Uczniowskiego:   Stanisław Juszczak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl