Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodnicząca - Aldona Furman


Zastępca – Agnieszka Melka


Skarbnik – Irena Wróblewska


Sekretarz – Monika Guzdek-Grabowska

 

Komisja Rewizyjna :


Piotr Spychała


Agata Stachniak


Natalia Subbotko

 
SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW

87 1020 2212 0000 5502 0376 7738


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl