Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2023 r. odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej harmonogramem spotkań.

Pliki do pobrania:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl