Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY

Od dnia 26 lutego 2024 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać wnioski do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ (zgłoszenie internetowe).

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż szkoła obwodowa ich dzieci, powinni w terminie od 6 do 10 maja 2024 r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl