Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Logopeda

GABINET LOGOPEDYCZNY

przy Szkole Podstawowej  nr 8 w Kaliszu


zapewnia swoim uczniom bezpłatną opiekę logopedyczną w ramach

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Osobą prowadzącą logoterapię jest p. Anna Czerniakowska – logopeda dyplomowany.GODZINY PRACY

Poniedziałek

7.00-11.00

 


Logopeda w naszej placówce prowadzi przesiewowe badania logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma. Zajmuje się diagnozowaniem logopedycznym, prowadzi zajęcia dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, porady i konsultacje logopedyczne dla rodziców, podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

W ramach zajęć dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Należą do nich między innymi: ćwiczenia połykania, oddechowe, fonacyjne, słuchowe i artykulacyjne.

Rodzicu, zwróć się do logopedy zawsze wtedy, gdy coś Cię niepokoi w mowie Twojego dziecka lub Twoja pociecha:

- nie nawiązuje kontaktu wzrokowego;

- nie reaguje na imię, mowę;

- nie mówi;

- mówi niepłynnie;

- nieprawidłowo oddycha (przez usta), mówi przez nos, śpi z otwartą buzią, chrapie;

- wysuwa czubek języka między zęby podczas mówienia;

- nieprawidłowo połyka;

- mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia;

- nie wypowiada prawidłowo głosek.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl