Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Kurs ósmoklasisty

Miasto Kalisz proponuje młodzieży kaliskich szkół podstawowych dodatkowe, nieodpłatne, zajęcia z matematyki i języka polskiego. Będą stanowiły powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.


Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy, przygotowującej do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Zajęcia prowadzone są na bazie autorskich programów opartych na standardach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kurs prowadzony jest przez nauczycieli posiadających stosowne kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje personalne.


Każdy ósmoklasista może wybrać jeden lub dwa przedmioty, w zależności od potrzeb.


Zajęcia – 2 godziny lekcyjne z danego przedmiotu – odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24 w marcowe weekendy (8 spotkań z każdego przedmiotu). Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dedykowane uczniom klas ósmych z kaliskich szkół podstawowych.


Kursy rozpoczną się 2 marca 2024r. o godz. 9.00 ale w sytuacji dużej liczby zgłoszeń terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie. Planowane terminy spotkań: sobota i niedziela 2 i 3, 9 i 10, 16 i 17, 23 i 24 marca 2024r.


 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji (wzór w załączniku) do 7 lutego 2024r. w swojej szkole lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji przy ul. Jasnej 2, pok. 102.


Szczegóły na stronie: http://www.kalisz.pl pod linkiem: https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/edukacja/kurs-osmoklasisty,62746

Galeria zdjęć:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl