Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu
im. Bohaterów Westerplatte
Kalendarz roku szkolnego
Pliki do pobrania:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Serbinowska 22a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 68 93, kom. 451 563 178, e-mail: sp8@um.kalisz.pl